Sản xuất 400 bộ ấm chén bát tràng cho Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa

Được sự tin tưởng của khách hàng Nguyễn Kim, sau khi hoàn thành đơn hàng 300 bộ cho Nguyễn Kim Ba Đình, chúng tôi tiếp tục được tin tưởng làm tiếp đơn hàng sản xuất  400 bộ ấm chén bát tràng in logo cho trung tâm Nguyễn Kim – Thanh Hóa.

Sau khi thảo luận và kí két hợp đồng chúng tôi đã kí kết hợp đồng và cho tiến hành sản xuất 400 bộ ấm chén theo market dưới đây:

Bằng sự nỗ lực để thực hiện cam kết với khách hàng, langbattrang.vn đã hoàn thành đúng tiến độ sản xuất 400 bộ ấm chén bát tràng và đã bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng.