Ấm chén Bát tràng 121

  Ấm chén Bát Tràng 051

  MSP: BT-051
  350,000 300,000

  Ấm chén Bát Tràng 053

  MSP: BT-053
  230,000 180,000

  Ấm chén bát tràng 052

  MSP: BT-052
  230,000 180,000

  Ấm chén Bát Tràng 050

  MSP: BT-050
  230,000 180,000

  Bình gốm Bát Tràng

   Bình ngâm rượu men nâu 20 lít

   MSP: GD-06
   850,000 790,000

   Vò quả hồng cổ đại Băng Lam

   MSP: BG-05
   18,000,000 16,000,000

   Bình gốm 70 năm băng lăng bách điểu

   MSP: BG-04
   11,000,000 9,500,000

   Ca cốc sứ Bát Tràng